Không có gì là bí mật khi ai cũng hiểu rằng bạn bè và gia đình sẽ rất có ích cho sức khỏe của người cao tuổi, giảm thiểu cảm giác cô đơn - trầm cảm, giảm nguy cơ bệnh tim và rất nhiều lợi ích khác.

Tuy nhiên  theo một nghiên cứu mới đây cho thấy chỉ có gia đình mới có thể làm giảm nguy cơ tử vong ở người cao tuổi.

Tác giả của nghiên cứu này, tiến sĩ James Iveniuk từ trường Y tế Công cộng Dalla Lana, đại học Toronto, Canada và các đồng nghiệp phát hiện ra rằng người cao tuổi có các quan hệ gần gũi với gia đình sẽ có nguy cơ tử vong thấp hơn so với việc có quan hệ gần gũi với bạn bè. Nghiên cứu này đã được trình bày tại hội nghị thường niên lần thứ 111của  Hiệp hội Xã hội học Mỹ (ASA) tại Washington, DC, Mỹ.

Căn cứ theo một nghiên cứu năm 2010 trước đây của Hiệp hội người về hưu Mỹ  thì khoảng 32% người cao tuổi từ 60-69 và 25% người cao tuổi ở độ tuổi 70 cảm thấy cô đơn, và những người sống một mình có sức khỏe kém hơn những người sống cùng gia đình.Ví dụ, một nghiên cứu cho thấy những người cao tuổi ít khi thực hiện giao tiếp trực tiếp với bạn bè và gia đình thì nguy cơ trầm cảm tăng lên gấp đôi.

Như vậy ai cũng biết rằng ở cùng gia đình và bạn bè sẽ rất có lợi cho người cao tuổi cả về tinh thần và thể chất. Tuy nhiên tác động cụ thể của các mối quan hệ xã hội này với tỷ lệ tử vong của người cao tuổi như thế nào đó mới chính là mục đích mà nghiên cứu của Tiến sĩ Iveniuk và các đồng nghiệp cần phải chỉ ra.

.

Gần gũi hơn với gia đình sẽ làm giảm nguy cơ tử vong

Để phục vụ cho nghiên cứu, các nhà khoa học đã thu thập dữ liệu các năm 2005/2006 và 2010/2011 từ  Dự án về Đời sống xã hội, Sức khỏe và Lão hóa (NSHAP).
Đầu tiên, những người tham gia trong độ tuổi 57-85 năm đã được yêu cầu liệt kê tối đa năm người họ cảm thấy gần gũi nhất, cũng như báo cáo những mối quan hệ của họ với những cá nhân này và làm thế nào họ cảm thấy gần gũi với mỗi người. Tỷ lệ tử vong của những người tham gia sau đó được đánh giá sau đó.
 
Các kết quả nghiên cứu cho thấy những người cảm thấy rất gần gũi với các thành viên gia đình có khoảng 6% nguy cơ tử  vong trong vòng 5 năm sau, trong khi những người báo cáo không có quan hệ gần gũi vỡi vợ chồng có đến 14% nguy cơ tử vong sau đó. Hơn thế nữa, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người liệt kê các thành viên trong gia đình nhiều hơn danh sách bạn bè sẽ có nguy cơ tử vòng thấp hơn trong vòng 5 năm tiếp theo, bất kể mức độ gần gũi của họ như thế nào.
 
"Bất kể mối liên kết đó như thế nào, chỉ cần có một mối quan hệ xã hội với người khác cũng đều có thể có lợi cho tuổi thọ," Tiến sĩ Iveniuk cho biết.

Hôn nhân quan trọng với việc giảm nguy cơ tử vong ở người cao tuổi, bất kể chất lượng hôn nhân như thế nào

Các nhà nghiên cứu cũng đánh giá các đặc điểm của quan hệ xã hội tác động như thế nào tới nguy cơ tử vong ở người cao tuổi. Họ nhận thấy rằng với những người đã kết hôn sẽ có nhóm các quan hệ xã hội lớn hơn, tham gia nhiều hơn trong các hoạt động xã hội và cảm thấy gần gũi hơn trong các quan hệ xã hội chính là các yếu tố quan trọng đối với tỷ lệ tử vong ở người lớn tuổi.
 
Nhóm nghiên cứu đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng hôn nhân là có lợi cho việc giảm tỷ lệ tử vong, thậm chí giữa các đối tượng với chất lượng hôn nhân không tốt.
"Chúng tôi thấy rằng không có mối liên hệ giữa người phối ngẫu với nguy cơ tử vong, điều này có nghĩa là chỉ cần có sự hiện diện của hôn nhân cũng đã là rất yếu tố rất quan trọng đối với tuổi thọ của người cao tuổi, không kể cuộc hôn nhân đó ra sao" Tiến sĩ Iveniuk nói.
 
Báo cáo cũng cho biết: Việc dành thời gian cho các quan hệ bạn bè và các yếu tố khác cho thấy ít ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong của người cao tuổi
Nhìn chung, các nhà nghiên cứu thấy rằng phát hiện của họ làm nổi bật tầm quan trọng của mối quan hệ gia đình để có một cuộc sống lâu dài hơn.
 
KhỏiBệnh.Com