• Bệnh tai biến ở người cao tuổi

    Tai biến mạch máu não là bệnh lý xảy ra không ai có thể đoán trước trước mà hậu quả để lại thì rất nghiêm trọng.
  • Người già bị tai biến rất nguy hiểm

    Tai biến mạch máu não là bệnh lý xảy ra không ai có thể đoán trước trước mà hậu quả để lại thì rất nghiêm trọng, tai biến xảy ra khi máu không đến được não để nuôi não.