Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý huyết học như Lơ xê mi cấp, Lơ xê mi cấp dòng lympho ở trẻ em, Lơ xê mi kinh dòng bạch cầu hạt, Đa hồng cầu nguyên phát, Tăng tiểu cầu tiên phát.

 Đây là tài liệu chuyên môn của Bộ Y Tế, nếu bạn không có chuyên môn chỉ nên dùng với mục đích tham khảo. Tuyệt đối không tự ý điều trị khi chưa có ý kiến của bác sĩ.
 
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý huyết học (Bộ Y Tế)
 
 
Đây là tài liệu của Bộ Y Tế - Bạn có thể tải trực tiếp file tại đây