Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý hô hấp của Bộ Y Tế ban hành.

Đây là tài liệu chuyên môn của Bộ Y Tế, bạn chỉ nên dùng với mục đích tham khảo. Tuyệt đối không tự ý điều trị khi chưa có ý kiến của bác sĩ.
 
Đây là tài liệu của Bộ Y Tế - Bạn có thể tải trực tiếp file tại đây